VIZUALIZACE

Vizualizace není samoúčelnou podívanou,
ale obrazovou argumentací vystihující koncepci návrhu a obhajující projekční záměr,
přibližuje myšlenku realizaci.