Udánský kopec

návrh koncepční zástavby, Moravská Třebová
architekti Adam Lacina, Jiří Lukáš
ocenění: odměna ČKA

Studie využití svažitého území v dosahu centra města Moravská Třebová.
Lokalita je navržená pro individuální městské bydlení v soudobém trendu s velkým důrazem kladeným na veřejné prostory, prostupnost lokality a jasné dopravní řešení. Určujícími faktory jsou geomorfologie území, poloha vůči centru města, a návaznost na současnou občanskou vybavenost a infrastrukturu. V návrhu je uvažováno se třemi typologiemi bydlení: rodinné domy, dvojdomy a řadové domy. Rodinným domům je věnována převážná většina území. Dvojdomy jsou umístěny lokálně pro zhuštění zástavby a pro její větší diverzitu. Řadové domy definují střed lokality, napomáhají orientaci a dotváří hlavní veřejný prostor Udánského kopce.