Podještědí

návrh koncepční zástavby, Liberec
architekti Adam Lacina, Jiří Lukáš
ocenění: JFK 13

V návrhu parcelace a charakteru zastavění posledních luk pod Ještědem jsme vycházeli především z místa samotného. Celá nová čtvrť je dobře ohraničena, z jihu potokem, ze severu silnicí, ze západu lesem a průmyslovým areálem z východu. Aby vznikla síť, podle které lze velké parcely luk rozdělovat na menší, stavební, museli jsme najít dostatečné množství záchytných bodů. Tvoří je samozřejmě stávající domy a komunikace. Dále pak torza sadů a remízků, které jsme použily jako výchozí body pro veřejné prostory, a nakonec vedení vysokého napětí, z kterého vznikl pás veřejné zeleně a rekreační zóna. Pro celou čtvrť jsme pak navrhli její těžiště – náměstí. Kolem něj vznikla zástavba menších hustších parcel s vyšší zástavbou a tvrdšími ploty – centrum čtvrti. Zbylá část je rozvolněnější a vesničtější, parcely jsou větší, domy nižší a ploty průhlednější.