Rekonstrukce vily

architekti Michael Karnet, Jiří Lukáš

Dotváří bydlení pro nové majitele měšťanské vily, navrhujeme soudobou vrstvu.
Překreslujeme dispozice, organizujeme plynutí prostorů, ladíme kombinace materiálů.
Dnes se žije jinak a vilu je třeba přizpůsobit novým požadavkům.