Kreativní Centrum Brno

veřejná stavba, Brno
spolupráce: SIAL, architekt Andreas Dzikos
ocenění: soutěž ČKA 2. místo

Návrh kulturního centra do nejzachovalejší káznice v evropském kontextu má za cíl důstojně se vyrovnat s historií a sebevědomě vstoupit do současnosti.
Vše historicky podstatné tvoří rámec absorbující nové, kontrast mezi minulým a současným je součástí práce s památkou. Záměrem je přijmout historický kontext domu, zachovat vše důležité a podstatné z památkového hlediska a navrhnout možné úpravy, které umožní historickému objektu káznice pokrýt všechny nároky, které se kladou na současný provoz kreativního centra. Pozdně barokní areál je základní článek konceptu, stejně jako pozdně klasicistní dostavba soudní budovy do ulice Cejl. Očištění barokního areálu káznice od nepovedených přístaveb a rekonstrukcí do ulice Bratislavské se stává nejpodstatnějším signálem návrhu. Na místě odstraňovaných částí vznikl nový vstup do areálu. Vstupní prostranství je doplněno novým víceúčelovým objektem výstav, přednášek a workshopů, s možností parkování v podzemí a občerstvením. Samotná barokní část je dispozičně přizpůsobena potřebám kulturního centra