Fojtka

vize rozvoje malé horské vesnice, Jizerské hory
architekti Adam Lacina, Jiří Lukáš
ocenění: nominace JFK 10, finále Young Architect Award 2013

Naše vesnice se potýkají s mnoha problémy.
O některých se mluví hodně, o některých méně a ještě méně se mluví o příčinách těchto problémů.
Studie rozvoje malé horské vesnice v CHKO Jizerské hory definuje problémy, navrhuje jejich řešení a určuje směr, jakým by se mohla Fojtka ubírat. Trápí nás ztráty, které Fojtka utrpěla, a kterými stále trpí. Ztráta zájmu o krajinu, o domy, o sousedy. Chceme Fojtku probudit, dát jí identitu. Identitu pastevecké osady. Nepředstavujte si však romantickou scenérii čerstvě spasených kopců, ale spíš tvrdou práci, vůni slámy, hlíny a hnoje.
Studie komplexně řeší zástavbu, využití luk, pastvin a sadů stejně jako ploty nebo úly. Součástí návrhu jsou i tři stavby: Stodola, Jatka a Továrna.

FOJTKA - jatka
FOJTKA - sady
FOJTKA - stodola
FOJTKA - cesta
FOJTKA - úly
FOJTKA - skicy