Dům KARP

architekti Jiří Lukáš, Pavel Šťastný

V Českém Ráji stojí domek ze sedmdesátých let, který bylo třeba přizpůsobit soudobému bydlení. Navržená přestavba respektuje krajinu, přináší domu řadu nových kvalit a splňuje požadavky CHKO.

Stávající objekt je doplněn o přístavbu, která spolu se zahradou ubíhá k západu. Přístavba je zpola zapuštěna do svahu, pracovní stoly jsou v jedné úrovní s trávníkem. V klidové zóně pokojů tak vzniká řada zajímavých atmosfér.
Výškové řešení umožňuje vstup ze stávajícího domu na střechu přístavby, která je pojednána jako terasa se zeleným lemem. Veškeré nové části jsou určeny k zarůstání popínavou zelení, aby se co možná největší část domu ztratila v zahradě. Návrh si hraje s ostěním oken a dveří, s laťovaným stíněním, s charakterem vstupu i s detaily v interiéru.