DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - axonometrie

Domy všední kultury

návrh využití proluky v centru města, Chrastava

Obec Chrastava zadala k řešení volnou parcelu v centru města spolu s jejími urbanistickými přesahy. Parcela leží mezi hlavním náměstím a návrším s kostelem.
Její využití bylo určeno veřejnou vybaveností města.
Samotné domy doplňují urbanistickou strukturu okolní zástavby. Hmoty jsou řezány tak, aby doplnily krajinu sedlových střech soudobým způsobem. Domy jsou zakousnuty do svahu, využívají terenního rozdílu k vytvoření rušného prostranství u komunikace a klidného náměstí pod kostelem.

DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - 1NP
DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - 2NP
DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - 3NP

Hlavní náplní je obecní sál, navržený pro pořádání všedních i nevšedních veřejných akcí. Další náplní domů je knihovna, malý divadelní sál a klubovny. Domy respektují své okolí i materiálovým řešením. Převážná část fasády je omítaná hrubou tahanou omítku, zatímco otvory tesané do domů jsou obloženy dřevěnými panely.

DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - jižní pohled
DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - západní pohled
DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - západní pohled
DOMY KULTURY V CHRASTAVĚ - severní pohled